Kontaktné informácie

ALBERTINA PACKAGING, spol. s r. o.

Rybnicna 38/P, 831 07 Bratislava

Tel:

02/44 88 19 83-4

Fax:

02/44 87 13 97

Obchodné oddelenie:

obchod@albertina.sk

Popredajný servis:

servis@albertina.sk

HB gastro balenia:

hbbalenia@albertina.sk

Kontaktný formulár