Zariadenia pre aplikáciu teplom zmrštiteľných etikiet /sleeve/ pre malé aj vysoké výkony. V závislosti od typu produktu je možné na zmrštenie sleevu  použiť  parný alebo elektrický tunel.