Polaris GP

Polaris GP je lineárny plniaci stroj s meraním dávky pomocou zubového, lobbového alebo peristaltického čerpadla a je určený k automatickému plneniu tekutých produktov s vysokou viskozitou.

Stroj je štandardne vybavený pneumatickým zatváraním trysiek a plnením od dna.