Paletizátory sú užitočné v malých aj veľkých výrobných linkách, zvyšujú efektivitu výroby a aj  celkovú bezpečnosť pracovníkov. V rýchlych výrobných linkách sú paletizátory samozrejme absolútne nevyhnutné. Náš sortiment začína kartéziovými paletizátormi a končí rýchlymi robotickými vrstvovými paletizátormi, s konštrukciou ako tradičné jednostĺpové alebo dvojstĺpové zariadenia. Pre konzervované  výrobky v plechovkách vyrábame aj magnetické paletizátory s magnetickou hlavou.

Depaletizácia prázdnych obalov je jednou z činností, pri ktorých môže automatizácia najviac pomôcť. Pre manipuláciu s krehkými výrobkami sú automatické depaletizátory vo výrobných linkách nevyhnutnosťou. Naše skúsenosti s týmto typom strojov sú bohaté. Dodávame posuvné depaletizátory a karteziánske depaletizátory. Pre výrobky v plechovkách dodávame aj depaletizátory s magnetickou hlavou.