Uzatváracie zariadenie 1M

Automatické uzatváracie zariadenie 1M je navrhnuté pre zatváranie rôznych typov uzáverov – so závitom alebo narážaním.